Wilms Tümörü (Nefroblastom) Neden Olur?

Wilms tümörü (nefroblastom) çocukluk çağı kanserlerinin en yaygın formlarından biridir. Bu tür tümörler, çoğunlukla çocuklarda 3 ila 4 yaş arasında ortaya çıkmaktadır. Wilms tümörü, böbreklerdeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesiyle oluşur. Nedenleri tam olarak anlaşılamamış olsa da, birkaç faktör bu tümörlerin gelişimine katkıda bulunabilir.

Genetik Yatkınlık

Wilms tümörü genetik bir bileşene sahip olabilir. Ailede daha önce Wilms tümörü geçirmiş bir kişi varsa, hastalığın ailesel bir formu olabilir. Bazı genetik mutasyonlar, çocuklarda tümör oluşma riskini artırabilir. Özellikle WT1 ve CTNNB1 genlerindeki mutasyonlar Wilms tümörünün ortaya çıkmasına yol açabilir.

Gebelik Dönemindeki Faktörler

Bazı araştırmalar, anne karnındaki bazı faktörlerin Wilms tümörü riskini artırdığını göstermiştir. Örneğin, annenin gebeliği sırasında sigara içmesi, radyasyona maruz kalması veya bazı kimyasal maddelere maruz kalması, çocukta Wilms tümörü oluşma olasılığını artırabilir. Bununla birlikte, bu faktörlerin tek başına Wilms tümörüne neden olduğunu söylemek zordur. Genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin kombinasyonu göz önüne alınmalıdır.

Kromozomal Anomaliler

Wilms tümörünün bazı vakalarında, kromozomlarda anormallikler mevcuttur. Özellikle kromozom 11’deki bazı değişiklikler Wilms tümörü riskini artırabilir. Bu değişiklikler, tümör oluşumunda rol oynayan bazı genlerin düzgün çalışmasını etkileyebilir.

Risk Faktörleri

Wilms tümörü gelişimi için bazı risk faktörleri vardır. Bunlar şunları içerir:

  • Yaş: Wilms tümörü genellikle 3 ila 4 yaş arasındaki çocuklarda görülür.
  • Cinsiyet: Kız çocukları erkek çocuklarına göre daha fazla risk altındadır.
  • Renkli Irk: Afrika kökenli çocuklar ve bazı diğer renkli ırklara mensup çocuklar, beyaz ırka mensup olanlara kıyasla daha yüksek risk altındadır.
  • Aile Öyküsü: Ailede daha önce Wilms tümörü geçirmiş bir kişi varsa, başka bir çocukta da görülme olasılığı artar.

Wilms tümörü gelişimi için kesin bir neden belirlemek zor olsa da, genetik yatkınlık, gebelik dönemindeki faktörler ve kromozomal anormalliklerin tümör oluşumunda rol oynadığı düşünülmektedir.

Sonuç

Wilms tümörü (nefroblastom) çocukluk çağı kanserlerinin en yaygın formudur. Bu tümörlerin nedenleri tam olarak anlaşılamamış olsa da, genetik yatkınlık, gebelik dönemindeki faktörler ve kromozomal anormalliklerin tümör oluşumuna katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Bu bilgiler, Wilms tümörü hakkında farkındalığı artırmak ve erken teşhisin önemini vurgulamak için önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Wilms tümörü hangi yaş aralığında görülür?

Wilms tümörü genellikle 3 ila 4 yaş arasındaki çocuklarda ortaya çıkar.

Wilms tümörü gelişimi için risk faktörleri nelerdir?

Wilms tümörünün gelişimi için bazı risk faktörleri vardır, bunlar yaş, cinsiyet, renkli ırk ve aile öyküsüdür.

Genetik yatkınlık Wilms tümörü riskini artırır mı?

Evet, ailesinde daha önce Wilms tümörü geçirmiş bir kişi olan çocuklar, diğer çocuklara kıyasla daha yüksek risk altındadır.

Gebelik dönemindeki faktörler Wilms tümörüne neden olabilir mi?

Bazı araştırmalar, gebelik dönemindeki sigara içme, radyasyona maruz kalma veya kimyasal maddelerle temas etme gibi faktörlerin Wilms tümörü riskini artırdığını göstermektedir.

Kromozomal anormallikler Wilms tümörüne katkıda bulunabilir mi?

Evet, Wilms tümörünün bazı vakalarında kromozomal anormallikler mevcuttur ve bunlar tümör oluşumunda rol oynayabilir.

Wilms tümörü nasıl tedavi edilir?

Wilms tümörü genellikle kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi müdahale gibi yöntemlerle tedavi edilir. Tedavi planı, tümörün evresine ve bireysel duruma bağlı olarak belirlenir.

Wilms tümörü kanser riskini artırır mı?

Wilms tümörü tedavi edildikten sonra uzun vadeli takip gereklidir, ancak aynı veya başka bir kanserin gelişimi için genetik bir yatkınlık söz konusu değildir.

Kategori: