Handicap Ne Demek?

Handicap terimi, birçok farklı alanda kullanılan ve genel olarak bir dezavantaj veya engel anlamına gelen bir kavramdır. Bu terim, özellikle engelli bireyler için kullanılır ve genellikle fiziksel, zihinsel veya duygusal bir engelin bulunması durumunda bir kişinin günlük yaşamını etkileyebilecek durumları ifade eder.

Engellilik Türleri

Engellilik, birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir ve çeşitli türleri bulunmaktadır. İşte en yaygın engellilik türleri:

  • Fiziksel Engellilik: Vücut hareket kabiliyetini kısıtlayan engellilik türüdür. Örneğin, tekerlekli sandalyeye bağımlı bir bireyin fiziksel hareketliliği sınırlı olabilir.
  • Zihinsel Engellilik: Zihinsel kapasiteyi etkileyen engellilik türüdür. Zihinsel engellilik, bireyin düşünme, kavrama ve öğrenme süreçlerini etkileyebilir.
  • Duygusal Engellilik: Duygusal veya ruhsal sağlık sorunlarına bağlı olarak ortaya çıkan engellilik türüdür. Depresyon, anksiyete ve diğer ruhsal rahatsızlıklar bu kategoride yer alır.
  • Görme Engelliliği: Görsel yeteneğin kısmi veya tamamen kaybedilmesi sonucu oluşan engellilik türüdür. Görme engellisi bireyler, braille alfabesi veya sesli cihazlar gibi yöntemlerle iletişim kurabilir.
  • İşitme Engelliliği: İşitsel yeteneğin kaybedilmesi veya azalması sonucu oluşan engellilik türüdür. İşitme engellisi bireyler işaret dilini veya işitme cihazlarını kullanarak iletişim kurabilir.

Engelli Bireylerin Hakları ve Destek Hizmetleri

Engelli bireylerin hakları konusunda birçok ulusal ve uluslararası yasa ve düzenleme bulunmaktadır. Örneğin, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, engelli bireylerin insan haklarını koruma altına almak için birçok önlem ve yükümlülükleri belirlemiştir.

Ülkemizde de engelli bireylerin haklarını korumak ve desteklemek amacıyla çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler arasında engellilere yönelik istihdam destekleri, engelli bireylerin ulaşılabilirlik haklarına uygun şekilde yaşam alanlarına erişim sağlanması gibi konular yer alır.

Ayrıca, engelli bireylere yönelik rehabilitasyon merkezleri, eğitim programları ve sağlık hizmetleri gibi destek hizmetleri sunulmaktadır. Bu hizmetler, engelli bireylere topluma entegre olma ve yaşam kalitelerini arttırma konusunda yardımcı olmayı amaçlar.

Toplumda Engellilik Algısı

Engellilik algısı, toplumların engelliliği nasıl algıladığı ve engelli bireylere nasıl davrandığıyla ilgilidir. Maalesef, toplumlarda hala engelli bireylere karşı olumsuz bir tutum ve önyargı bulunmaktadır.

Bu nedenle, engelli bireylerin topluma katılımını artırmak, engellilik konusunda farkındalık yaratmak ve toplumdaki önyargıları azaltmak önemlidir. Engelli bireylerin haklarına saygı göstermek, onları desteklemek ve ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmek toplumun sorumluluğundadır.

Engellilikle İlgili İstatistikler

Engellilik, dünya genelinde yaygın bir sorundur ve birçok insanı etkilemektedir. İşte engellilikle ilgili bazı önemli istatistikler:

  • Dünya genelinde yaklaşık olarak 1 milyar insan en az bir tür engellilikle yaşıyor.
  • Her 7 kişiden biri dünya genelinde engelli olarak kabul edilmektedir.
  • Kadınlarda engellilik oranı erkeklere göre daha yüksektir.
  • Engellilik oranı yaşla birlikte artmaktadır. Yaşlı nüfusta engellilik oranı daha yüksektir.
  • Engellilik, sosyoekonomik düzey ve eğitim düzeyi gibi faktörlerle ilişkilidir.

Engellilikle İlgili Hükümet Politikaları

Engellilikle mücadele konusunda hükümetlerin çeşitli politikaları bulunmaktadır. Bu politikalar, engelli bireylerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi ve topluma katılımlarını artırmayı hedefler.

Bu politikalar, engelli bireylere istihdam destekleri sunmak, engelli bireylerin eğitim olanaklarına erişimini kolaylaştırmak, engellilikle ilgili farkındalık kampanyaları düzenlemek gibi farklı alanlarda uygulanabilir.

Ayrıca, engellilikle ilgili politikaların belirlenmesi ve uygulanması için engelli bireylerin de katılımının sağlanması son derece önemlidir. Engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretebilmek için onların söz hakkının olduğu bir süreç izlenmelidir.

Engellilikte Pozitif Yaklaşımın Önemi

Engellilikle ilgili konuları ele alırken pozitif bir yaklaşım benimsemek son derece önemlidir. Engelli bireylerin potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde desteklenmeleri ve toplumdaki değerli katkılarına odaklanılması gerekmektedir.

Çeşitli alanlarda engelli bireylerin başarı hikayelerine ve yaşamlarını olumlu yönde etkileyen unsurlara dikkat çekmek bu pozitif yaklaşımın bir parçasıdır. Ayrıca, engellilikle ilgili sorunların çözümüne odaklanarak toplumun her kesiminin desteğiyle daha kapsayıcı bir toplum oluşturulabilir.

Sonuç

Engellilik, bir bireyin yaşamını etkileyebilen bir dezavantaj veya engel durumunu ifade eder. Fiziksel, zihinsel veya duygusal bir engelin bulunması engelli bireylerin günlük yaşamını etkileyebilir. Engellilikle ilgili hükümet politikaları, destek hizmetleri ve toplumun algısı önemlidir. Engelli bireylerin haklarının korunması, topluma katılımlarının sağlanması ve pozitif bir yaklaşım benimsenmesi, daha kapsayıcı bir toplumun oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Engellilik yalnızca fiziksel bir engel mi anlamına gelir?

Cevap: Hayır, engellilik birden fazla türde ortaya çıkabilir. Fiziksel, zihinsel, duygusal, görme veya işitme ile ilgili engellilik türleri bulunmaktadır.

Soru: Engelli bireylere yönelik destek hizmetleri nelerdir?

Cevap: Engelli bireylere yönelik destek hizmetleri arasında rehabilitasyon merkezleri, eğitim programları, sağlık hizmetleri ve istihdam destekleri yer alır.

Soru: Engellilik oranı yaşla birlikte nasıl değişir?

Cevap: Engellilik oranı, yaşla birlikte artış gösterir. Yaşlı nüfusta engellilik oranı genç nüfusa göre daha yüksektir.

Soru: Engellilikle mücadele için hükümetler hangi politikaları uygular?

Cevap: Hükümetler engellilikle mücadele için çeşitli politikalar uygular. Bu politikalar, engelli bireylere istihdam destekleri, eğitim olanakları ve farkındalık kampanyalarını içerebilir.

Soru: Engellilikle ilgili pozitif bir yaklaşım neden önemlidir?

Cevap: Pozitif bir yaklaşım, engelli bireylerin potansiyellerini ortaya çıkarmaya yardımcı olur ve toplumun engellilik konusundaki önyargılarını azaltmaya katkı sağlar.

Soru: Engellilikle ilgili istatistikler neler söylüyor?

Cevap: Dünya genelinde yaklaşık olarak 1 milyar insan en az bir tür engellilikle yaşıyor ve her 7 kişiden biri engelli olarak kabul ediliyor. Kadınlarda engellilik oranı erkeklere göre daha yüksek.

Kategori:

Etiketler: