AVM Hastalığı Neden Olur?

AVM hastalığı, arteriyovenöz malformasyon olarak da bilinen bir tıbbi durumdur. Bu durumda, arter ve venler arasında normal kan dolaşımı yapısında bir anormallik meydana gelir. AVM, doğuştan gelen bir durumdur ve genellikle beyin ve omurilikte bulunur. Ancak, vücudun diğer bölgelerinde de ortaya çıkabilir.

AVM Hastalığının Nedenleri

AVM hastalığı, genellikle doğuştan gelir ve kesin nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak, bazı faktörlerin AVM gelişimine katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. Bu faktörler şunları içerir:

 • Genetik faktörler: AVM, belirli genlerdeki mutasyonlarla ilişkili olabilir. Bazı ailelerde AVM hastalığı daha sık görülür.
 • Embriyonik gelişim sırasında anormallikler: Bebeklerin rahimdeki embriyonik dönemde bazı anormallikler geliştirmesi, AVM’nin oluşumuna yol açabilir.
 • Kan damarlarının hatalı büyüme ve gelişimi: AVM’nin nedeni, kan damarlarının doğru şekilde büyüyüp gelişememesi olabilir. Normalde, arterler temiz kan taşırken, venler kirli kanı taşır. AVM’de ise, arterler ve venler arasında bağlantılar (malformasyonlar) oluşur, bu da normal kan akışını etkiler.
 • Trauma (yaralanma): Baş veya vücudun diğer bölgelerindeki travmalar (örneğin, kafa darbeleri) AVM’nin oluşumuna katkıda bulunabilir.

AVM Hastalığının Belirtileri

AVM hastalığının belirtileri, AVM’nin konumuna ve boyutuna bağlı olarak değişebilir. Bazı insanlar hiçbir semptom yaşamazken, diğerleri şiddetli semptomlar yaşayabilir. AVM hastalığının yaygın belirtileri şunlardır:

 • Baş ağrısı: AVM, sık baş ağrılarına neden olabilir. Bu baş ağrıları genellikle tekrarlayıcıdır ve şiddetli olabilir.
 • Nöbetler: AVM, epileptik nöbetlere neden olabilir. Bu nöbetler, kas seğirmeleri, bilinç kaybı veya zihinsel durumlardaki değişikliklerle kendini gösterebilir.
 • Fokal Nörolojik Bulgular: AVM, beyindeki normal işlevleri etkileyebilir ve bu da çeşitli nörolojik belirtilere yol açabilir. Örnekler arasında güç kaybı, duyu kaybı, görme değişiklikleri ve konuşma problemleri bulunur.
 • Kanama: AVM, kan damarlarının anormal yapısı nedeniyle kanamaya eğilimli hale gelebilir. Kanama, beyinde hasara ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

AVM Hastalığının Tanısı ve Tedavisi

AVM hastalığının tanısı öncelikle semptomların ve tıbbi geçmişin incelenmesi ile başlar. Doktor, fiziksel muayene yapabilir ve beyin görüntüleme yöntemleri (MRI, CT taramaları vb.) kullanabilir. Bu görüntüleme testleri, AVM’nin konumunu, büyüklüğünü ve yapısını belirlemeye yardımcı olabilir.

AVM hastalığının tedavisi, semptomlara, AVM’nin boyutuna ve konumuna, ve kişinin genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Tedavi seçenekleri şunları içerebilir:

 • Gözlem: AVM hiçbir semptom yapmıyorsa veya semptomlar hafifse, doktor sadece düzenli kontrollerle gözlemleyebilir.
 • İlaç tedavisi: İlaçlar, AVM’ye bağlı semptomları kontrol etmek veya nöbetleri önlemek için kullanılabilir. Örneğin, baş ağrısı için ağrı kesiciler veya nöbetler için antikonvülsanlar verilebilir.
 • Radyocerrahi: Radyocerrahi, yüksek dozda radyasyon kullanarak AVM’yi hedef alır. Bu, AVM’ye bağlı semptomları rahatlatabilir veya AVM’yi küçültebilir.
 • Embolizasyon: Embolizasyon, AVM’yi besleyen anormal kan damarlarının tıkanmasını içeren bir prosedürdür. Bu, AVM’yi küçültebilir veya kanamasını durdurabilir.
 • Cerrahi: Cerrahi, AVM’yi tamamen çıkarmak veya kan dolaşımını yeniden düzenlemek için kullanılabilir. Cerrahi prosedür, AVM’nin bulunduğu bölgelere ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir.

Sonuç

AVM hastalığı, arteriyovenöz malformasyon olarak bilinen bir anormalliktir. Bu durumda, arter ve venler arasında dolaşım sisteminde bir bozukluk meydana gelir. AVM genellikle doğuştan gelir ve beynin veya omuriliktin yanı sıra vücudun diğer bölgelerinde de görülebilir. AVM hastalığının nedenleri tam olarak bilinmemektedir, ancak genetik faktörler, embriyonik anormallikler, hatalı büyüme ve gelişme, ve travma gibi etkenlerin katkıda bulunduğu düşünülmektedir. AVM, baş ağrısı, nöbetler, nörolojik belirtiler ve kanamalar gibi çeşitli semptomlara neden olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: AVM hastalığı kimleri etkiler?
Cevap: AVM hastalığı herkesi etkileyebilir, ancak bazı insanlar genetik yatkınlık veya diğer risk faktörleri nedeniyle daha fazla risk altındadır.

Soru: AVM hastalığı nasıl teşhis edilir?
Cevap: AVM hastalığı genellikle semptomların ve görüntüleme testlerinin incelenmesi ile teşhis edilir. Doktorlar, MRI, CT taramaları ve anjiyografi gibi görüntüleme yöntemlerinden faydalanabilir.

Soru: AVM hastalığı tedavi edilebilir mi?
Cevap: Evet, AVM hastalığı tedavi edilebilir. Tedavi seçenekleri semptomlara, AVM’nin boyutuna ve konumuna bağlı olarak değişir. Gözlem, ilaç tedavisi, radyocerrahi, embolizasyon ve cerrahi gibi tedavi yaklaşımları kullanılabilir.

Soru: AVM hastalığının komplikasyonları nelerdir?
Cevap: AVM hastalığının komplikasyonları arasında kanama, beyin hasarı ve nörolojik sorunlar yer alabilir. AVM kanadığı durumlarda acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Soru: AVM hastalığı kalıtsal mıdır?
Cevap: Evet, AVM hastalığı genellikle kalıtsal olabilir. Bazı ailelerde AVM hastalığı daha sık görülür ve belirli genlerdeki mutasyonlarla ilişkili olabilir.

Soru: AVM hastalığına karşı koruyucu önlemler nelerdir?
Cevap: AVM hastalığına karşı herhangi bir koruyucu önlem almak mümkün değildir. Ancak, AVM tanısı konulan kişiler düzenli tıbbi kontrol ve tedavi önerilerine uymalıdır.

Kategori: